http://www.spesialoppdrag.no

BYGGELØYVE FOR 18 REKKEHUS

Boligene ligger for salg hos Eiendomsmegler Vest.
Reguleringsplan for Strømme gård.
Se flere bilder på www.heimhug.no