http://www.spesialoppdrag.no
Spesialoppdrag Eiendom AS ble stiftet i 1981 som transportbedrift.  Virksomheten består i dag av utleie av lokaler på eiendommene i Steinsdalsvegen 39/43, Norheimsund, Hardanger. 
I regi av datterselskapet, Spesialoppdrag Prosjekt AS, bygges nå 18 stk. rekkehus ved Strømme gård på Knappen/Straumsgrend. Planlagt byggestart er våren 2016 og innflytting tidlig høst 2017.  Beliggenheten har fått adresse "Straumsåsen 110-144".  Kontaktperson er Stein Brynjolf Pedersen.